Författararkiv: tidfaktorekonomi

Om tidfaktorekonomi

Interested in new economical ideas - to save the world!

OLIKA BERÄKNINGSBAS SKAPAR ORÄTTVISA

Idag använder vi tiden som värdebas när vi räknar fram våra löner. Man kan säga att vi har tidlön. Sen när vi drar skatt så byter vi räknebas och använder procent Värdebasen tid = timmen är 60 min Men i procent är värdebasen … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

18. Tidskattesystemet – en lösning på orättvisan i dagens skattepolitik (forts. kap 6)

Boken utkom 2006. Kapitel 6:7 Tre exempel på tidsorättvisor i det nuvarande skattesystemet Fall 1. Om dagens progressiva skattetabell skall följas lönar det sig dåligt för Höglön att arbeta heltid och ännu mindre att arbeta övertid. Höglön kan därför välja att arbeta deltid, … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

17. Tidskattesystemet – en lösning på orättvisan i dagens skattepolitik

Boken utkom 2006 ”Kapitel 6: 6.1 Problemet med hög- och låglöneskatter I detta kapitel ges ett mycket övertydligt exempel på hur dagens skatteprinciper slår för en höglönare och en låglönare. Till höglönare räknar jag löntagare som p.g.a. hög progressiv beskattning får … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

16. Om dagens orättsliga fastighetstaxering och fastighetsskatt (forts. kapitel 5)

Boken utkom 2006 ”Kapitel 5.3 Ett skattesystem med privilegier för ett fåtal Dagens s.k. skattesystem innebar för några år sedan att den som betalade ränta hade möjlighet att göra skatteavdrag för samma belopp. Betalade man inte ränta, så tog skatten … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

15. Om dagens orättsliga fastighetstaxering och fastighetsskatt

Boken utkom 2006 ”Kapitel 5: Fastighetsskatten I den nuvarande politiska ekonomin kan politiker godtyckligt ”bötesbelägga” vilka företeelser de vill med skatter: olja, elektricitet, koldioxid, sjö- och havsutsikt m.m. Statspolitikerna ruvar på en skattesvamp med enorm uppsugningsförmåga, som de nyttjar samvetslöst, … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

14. Vad är tidskatt (forts kapitel 4)

Boken utkom 2006 ”Kapitel 4.6 Förenklad deklaration Det tidskattesystem som här förespråkas är självreglerande till mer än 95 procent. Det enda som behövs som deklaration i samband med det nya skattesystemet inskränker sig till att uppge timpenningen, som individuell och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

13. Vad är tidskatt (forts kapitel 4)

Boken utkom 2006 Kapitel 4.4 Det naturlagsgrundade systemet Begreppet system används i olika sammansättningar på många oegentliga sätt. Vad ett system är, har de flesta inte klart för sig. Man talar i dag om samhällssystem, skattesystem, ekonomiska system m.m., vilket … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

12. Vad är tidskatt?

Boken utkom 2006: ”Kapitel 4.1 Objektiva system Om vi betalar skatt efter samma princip som vi får lön, d.v.s. ett visst antal skattetimmar gånger vår timlön – lika många timmar för alla, har vi infört tidsberäknad skatt och därmed lagt grunden … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

11. Värdebaser i ekonomin

Boken utkom 2006: ”Kapitel 3.1 Systemfel och värdebaser. Den här föreliggande teorin har uppdagat ett många tusen år gammalt systemfel i ekonomin, som försatt hela mänskligheten i vanmakt och handlingsförlamning, orsakat fattigdom, svält och ytterst krig, utan att man insett … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

10. System och värdebaser (forts.)

Boken utkom 2006: Forts. på ”Kapitel 2.1 Ordning och reda. SI-SYSTEMET  (Système international d´Unités) : (detta är inte den bild som Kalle har använt i boken, den är ännu utförligare, men det är den jag hittade som var fri att använda … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar