14. Vad är tidskatt (forts kapitel 4)

Boken utkom 2006
”Kapitel 4.6 Förenklad deklaration

Det tidskattesystem som här förespråkas är självreglerande till mer än 95 procent. Det enda som behövs som deklaration i samband med det nya skattesystemet inskränker sig till att uppge timpenningen, som individuell och officiell deklaration, samt att redovisa arbetstiden, vilket det senare sker automatiskt (från arbetsgivaren/anm.red). All bearbetning av uppgifterna sker i datorer och resultatet blir en dramatisk förbättring av människors livskvalitet, samtidigt som statens inkomster och soliditet stärks.

Det går inte att fuska i systemet, spekulation försvåras, räntan sjunker mot noll, investeringarna ökar, arbetslösheten upphör, alla får behålla rättvis del av sitt arbetes resultat, skattetrycket minskar samtidigt som staten ändå får högre skatteinkomster (fler i arbete), statsskulden kan amorteras etc. Sverige skulle, om vi vill och andra länder inte omgående följer vårt exempel, kunna bli världens starkaste industrination specialiserad på ekologisk teknik, arbetstiden skulle kunna sänkas betydligt, m.m. I kombination med en ny lagstiftning om äganderätt skulle alla som vill ha möjlighet att bli delägare i sina arbetsplatser, kunna äga sin bostad och sina övriga livsvillkor.”

Jag som administrerar Kalles blog och lägger ut hans texter måste här hjälpa till att förtydliga ovanstående stycke:
(Kalle säger: det går inte att fuska i systemet! Varför då?
Jo, alla mantalsskrivna/skattskyldiga i landet finns ju registrerade. Alla arbetsgivare är skyldiga att till skatteverket redovisa hur många och vilka timlöner och till vem de betalar ut timlön. Samtidigt har alla skyldighet att till skatteverket deklarera sin timlön samt hur många timmar de arbetar. Inga andra deklarationer krävs. Alla egna företagare har redan idag ett skattekonto, dessa skall vara skattebefriade tills de själva tar ut lön…då räknas ut hur mycket de ska betala i tidskatt. Eller man kan ha separata sparkassor där företagen har konton).
Kalle säger: räntan sjunker mot noll! Varför då?
Jo, för att när människor får behålla mer av sina egna surt förvärvade slantar så kan hon/han börja spara till egna verksamheter, betala igen sina slavlån, så småningom kanske börja bygga en egen verksamhet med eget ihopsparat kapital – alltså hon/han behöver inte gå till banken i samma utsträckning som nu. När banken inte får sätta folk i skuld i samma utsträckning som tidigare – då måste räntorna sänkas – annars får de inte låna ut några pengar.
Kalle säger: investeringarna ökar! Varför då?
Jo, när människor får behålla mer av sina egna pengar, så kommer hon/han självklart att investera i kloka genomtänkta system; tex sätta upp solceller/vindsnurror på sina egnahemshus, och satsa på kloka energikällor för sin egen och sina närmastes skull, lägga undan pengar för att kunna bygga på sin sommarstuga, renovera och restaurera med professionell kunskap (som kostar pengar). Massor kommer att bli gjort!
Kalle säger: arbetslösheten upphör! Varför då?
Jo, när människor inser att de kan få behålla 100% av sin lön efter 7 timmars arbete så kommer många att vilja arbeta övertid. De som ser denna övertid som en morot för att (i första hand kanske kunna göra sig skuldfria) att kunna starta någon egen verksamhet kommer på sikt att också sätta andra människor i arbete. Succesivt flyttar arbetsplatserna över från storföretagande till mängder av småföretagande. När människor som hoppar av sina gamla jobb för att starta eget eller ”vårat” tillsammans med andra så lämnar dessa sina arbetsplatser som gör det möjligt för fler att få jobb. Går det bra för de starka entreprenörerna så kanske de också kan anställa fler. Människor som idag är onödigförklarade kommer att kunna hitta jobb. Det är också det här som kommer att göra det möjligt att börja sänka den lagstadgade arbetstiden. För att när fler och fler ska dela på tidskatten så blir det ju mindre andel per person för varje år. När medborgarna har uppnått ett par timmars tidskatt/samhällsavgift per dag…då behöver man ju inte ha 7 timmars lagstadgad arbetstid längre. Den kan man ju successivt sänka i takt med att skattetrycket kan sänkas.
Kalle säger: alla får behålla rättvis del av sitt arbetes resultat! Hur då?
Jo, när alla medborgare ska börja dela på tiden för vad vi kallar ”det gemensamma” (alltså statens budget…det vi ska bekosta gemensamt åt vårt samhälle) – så kommer alla att få mer kvar i plånboken. Rättvisa i TID räknat men också i pengar.
Kalle säger: skattetrycket minskar samtidigt som staten ändå får högre skatteinkomster (fler i arbete)! Hur då?
Jo, bördan av skattetrycket fördelas i det här systemet lika på alla och många nya jobb kommer att skapas och alltså blir det fler som ska dela på tidskatten – därmed minskar skattetrycket på varje enskild individ. Staten får ändå in mer i skatteinkomster eftersom fler kommer att hitta arbete.
Kalle säger: statsskulden kan amorteras! Hur då?
Tja…det säger ju sig själv – om staten får in mer i skatteintäkter…då kan ju skulder börja betalas av…eller hur – både privata och statliga!
Kalle säger också: spekulation försvåras! Hur då?
Det har jag lite svårare att se…men frågan är varför man då längre skulle vilja sätta sina pengar på det globala casinot om man ser att ens pengar kan göra bättre nytta här i ens egen hemmiljö? Kan nå´n komma på något bättre svar så skriv gärna ner det som en kommentar här! För övrigt börjar väl människor att genomskåda det sjuka systemet med aktiemarknaden – ett fenomen totalt utan etiska och moraliska normer… som håller på att driva vår planet i totalt fördärv.

”Kan det vara sant? Döm själv! Det är inte sant för att jag påstår det, utan därför att det går att bekräfta med kausal vetenskaplig metod.

4.7 Rättvisa åt alla

Är det verkligen möjligt att uppnå rättvisa för alla i samhället? De flesta tror att det inte är möjligt. Men varför skulle det inte vara det? Vad är det som gör det omöjligt? Att man inte lyckats med det tidigare innebär inte att det skulle vara omöjligt för all framtid. Nya upptäckter och uppfinningar har i alla tider upphävt gamla föreställningar och vidskepelser.

Granskar man orättvisorna i samhället, så är det ganska lätt att finna orsakerna. Men så länge som politikerna och partierna endast bevakar egna intressen, maktpositioner, privilegier och bekrigar varandra för att uppnå fördelar, utan hänsyn till andras livsbetingelser, går det inte att uppnå rättvisa för alla.

Problemets orsak ligger i att de flesta partier hävdar subjektiva intressen som står i strid med andras önskemål. Men ingen partipolitiker har kommit på tanken att för att finna lösningarna måste man utgå från en objektiv världsbild.

Alla människor, djur, växter, annat liv och materia har skapats genom objektiva naturlagar och deras levnadsvillkor måste vara i överensstämmelse med dessa. Det objektiva är opåverkbart av mänskliga viljor och åtgärder. Inga politiska diktat kan påverka naturlagar, hur många demokratiska beslut som än fattas. Om politikerna inte kan inse detta självklara faktum och kan komma överens, så måste denna uppgift hän- skjutas till den objektiva sfären, där naturlagar och analoga system tillämpas, där politiker inte har möjlighet att påverka.

För att livet skall bestå måste också samhällets ordning vara uppbyggd i harmoni med naturlagarnas och livslagarnas objektiva villkor.

Om denna princip läggs till grund för samhällets lagar, så uppnås optimal rättvisa för alla.

Då säger Motvall, att det är detsamma som den starkares rätt!
Ingalunda är det så. ”Den starkares rätt” är ingen naturlag utan en subjektiv värdering (kallas ibland djungelns lag). Naturlagarna främjar livet. Annars skulle vi helt enkelt inte existera.

Eftersom orättvisorna är otaliga i dagens värld, är detta bevis för att lagstiftningen är naturvidrig. Politikerna skriver lagar som gynnar enskilda intressen; gör rika rikare och fattiga fattigare, förstör natur, miljö och livsbetingelser i utbyte mot kortsiktiga vinster. Lagstiftningen är alltså felaktig (normativa lagar), den följer icke naturlagarnas villkor (deskriptiva lagar). Detta visar sig på många områden, inte minst i ekonomin, och då alldeles särskilt i beskattningen.

Fysisk tid tillhör det objektiva, eftersom inga politiska beslut kan påverka dess varaktighet. Oavsett vad människor försöker göra med tiden, så tickar den på enligt naturlagarnas villkor! Tiden är ursprungligen bunden till jordklotets rotation kring sin axel och årstidernas växlingar är knutet till jordens bana kring solen och jordaxelns lutning mot ekliptikan. Hur mycket politikerna än röstar, kan de inte påverka detta objektiva faktum. (Till yttermera visso gäller saken den tid som råder på vår planet där vi befinner oss, och inte den tid i universum som är beroende av rörelse och gravitation.)

Se det så här: alla människor har 24 timmar till förfogande per dygn. Tiden är totalt integrerad i människors liv. Vi blir trötta av 8 timmars arbete, behöver sova 8 timmar för att hålla oss friska och behöver 8 timmar fritid och rekreation för att orka leva. Vi behöver solens ljus för att hormoner, enzymer och signalsubstanser i vårt autonoma nervsystem skall kunna upprätthålla balans i livsfunktionerna, vår mentala kapacitet och kroppens ämnesomsättning. Vi behöver också mörkret som via signalsubstanser (melatonin) framkallar den vila vår kropp behöver för att överleva. Detta är i stort sett gemensamt för alla, även för politiker. Livet styrs av ett myller av individuella fysiska, biologiska och psykologiska värdebaser, som varken kan över- eller underskridas, utan vådliga konsekvenser för livsfunktionen.

Men, har politikernas lagstiftning tagit hänsyn till detta? Nej, inte alls! De försöker gå bredvid naturlagarna och pålägga människorna påfrestningar som inte harmonierar med livsvillkor och prestationsförmåga. Liksom slavdrivare försöker de pressa ut så mycket vinst som möjligt ur medborgarna och beslagta c:a 90 % av arbetets resultat för att befästa sina egna positioner och privilegier.

Även om nu tekniken avlastat människorna en mängd fysiskt tunga arbeten, så har vi mindre och mindre tid att leva socialt än tidigare. Är inte detta underligt? Av denna trend kan man misstänka att ju mer tekniken utvecklas, desto mindre tid blir kvar för människor att leva som de själva vill.

Fysisk tid är alltså lika för alla. Det måste då vara objektivt rättvist att betala skatt efter principen: lika många timmar gånger individuell timlön för alla skattebetalare, eller kortare sagt; lika många individuella timlöner för alla. Med denna enkla och självklara ändring i skattelagstiftningen uppstår tusentals följdverkningar, som ger största möjliga rättvisa åt alla. Det skulle ge Sverige råg i ryggen att utträda ur den senaste politiska dårskapen – EU.”

Annonser

Om tidfaktorekonomi

Interested in new economical ideas - to save the world!
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s