12. Vad är tidskatt?

Boken utkom 2006:
”Kapitel 4.1 Objektiva system
Om vi betalar skatt efter samma princip som vi får lön, d.v.s. ett visst antal skattetimmar gånger vår timlön – lika många timmar för alla, har vi infört tidsberäknad skatt och därmed lagt grunden till det tidskattesystem som presenteras i denna bok. Om man i förstone inte förstår hur det kommer sig att detta system kan få alla de samhälls-befrämjande verkningar det får, spelar det egentligen ingen roll. Systemet fungerar ändå.

Det betecknande för naturlagar och naturlagsekvivalenta eller analoga system är att de fungerar oavsett om man känner till dem eller inte, oavsett om man förstår dem eller inte, oavsett vad politiker och finansfolk tycker och beslutar. När det gäller tidskattesystemet räcker det med att man accepterar det rimliga i att vi skall ha samma princip för skatt som för lön: lön per timme och skatt per timme.

Enligt min mening bör vi byta ut den gamla beteckningen skatt mot den nya beteckningen samhällsavgift (sha). Detta för att understryka att skatt är ett obestämt och subjektivt godtycke i ett rättslöst klassamhälle. Ordet samhällsavgift täcker bättre vad det hela bör handla om, nämligen: en årligen fastställd samhällsavgift mätt i tid, vilken skall täcka kostnaderna för våra gemensamma åtaganden. Denna skattetid skall vara exakt lika lång för alla. På detta sätt fås en samhällsavgift som belastar alla exakt lika mycket i en objektiv konstant, nämligen lika många timmar, men olika vad gäller den subjektiva delen, nämligen timlönen – som varierar.

I det nya skattesystemet finns bara en enda avgift, tidskatten, som jag alltså vill ge beteckningen samhällsavgift. Alla skall i samhällsavgift betala lika många timmar gånger sin timlön, lika många timlöner av den tid som alla har lika mycket av, nämligen dygnets 24 timmar och en arbetsdag på för närvarande 8 timmar, men som i det nya tidskattesystemet genast skulle kunna sänkas till 7 timmar, från dag ett.

4.2 Några ord om begrepp

Begreppet tidskatt och tidskattesystem förefaller besynnerligt för många, trots att det utsäger precis vad det handlar om.

Alla som kan klockan vet vad tid (1) är. Ordet tidskatt kan betraktas som en förkortning av tid-faktor-skatt. Faktor är en beteckning som innebär att storheten skall multipliceras eller divideras med något, i det här fallet med en variabel (timlönen). Man kan alltså tala om tidfaktor-lön (den vanliga lön vi har i dag: arbetstimme gånger timlön) och tidfaktor-skatt (förkortat tidskatt), vilket är det nya. Dessa två uttryck sammanfattar det nya skattesystem som kallas tidskattesystemet. För första gången i historien kan samma princip tillämpas för både lön och skatt.

(1) Det skall anmärkas att den tid vi talar om här är fysisk objektiv tid, den tid som regleras av jordens rotation runt sin axel, vilken bestämmer dygnets längd och dess cirklande runt solen, vilket skapar årstiderna. Det är alltså inte fråga om psykisk eller upplevd subjektiv tid.

I skattehänseende blir då tidfaktorn den konstant (antalet skattetimmar) som skall multipliceras med en variabel (timlönen), för att beräkna tidskatten (även kallad samhällsavgiften, sha). Lika många timmar för alla ggr timlön är en lika ensartad som rättvis beräkningsgrund för våra samhällsskyldigheter. Resultatet blir att alla skall betala lika lång tid av sina liv i skatt årligen, varken mer eller mindre, men olika summor beroende på den timlön vi tar ut.

På lönesidan finns tidfaktorn sedan gammalt och uppfattas som helt naturlig; vi får dubbelt så mycket för två timmars arbete som för en timmes arbete. Variabeln timlön avspeglar måttet på vår kompetens eller rättare sagt; andra människors värdering av våra varor och tjänster genom marknadsmekanismen tillgång och efterfrågan.

Konsekvensen av denna enkla operation och förändring av skattesystemet blir de mest förbluffande verkningar i hela ekonomin.

4.3 Om äganderätt

Det är mycket egendomligt att en lag om äganderätt saknas i demokratins Sverige. Äganderätten regleras genom köplagen och i viss mån genom jordabalken. Den senare är dock genom en mängd restriktioner inskränkt och stympar äganderätten. Det man köper äger man dock till fullo. Men den som inga pengar har, kan inte köpa något av bestående värde.

Mer intressant i sammanhanget är att arbete inte är äganderättsgrundande. Du äger med andra ord inte avkastningen av ditt eget arbete. I juridisk mening äger staten hela resultatet. Leni Björklund (s) hette ett landstingråd i Stockholm för ett antal år sedan. I massmedia avslöjade hon följande förhållande:

”Staten äger allt arbete och den som inte arbetar stjäl från staten”.

Detta yttrande ställde till ett fasligt rabalder i borgarlägret och det blev en presstorm. Hon avlägsnades från sin post och försvann rätt snabbt för att uppgå i tystnaden. Hon avslöjade ju den marxistiska socialismens krav på att staten äger allting, att ingen enskild individ får äga någonting. Det var inte tillåtet att avslöja vid den tidpunkten. (År 2003 är hon tillbaka som försvarsminister!).

I vår nya lagstiftning på objektiv rättsgrund, skall äganderätten stadga att individen äger hela resultatet av sitt eget arbete. Av detta skall alla individer avstå lika många timlöner varje enskilt år som tidskatt, i likhet med landets samtliga skattebetalare. Därmed blir arbete äganderättsgrundande och vi får en demokratisk ekonomi. För första gången i historien har människorna uppnått befrielse från årtusendens slaveri och fått detta  fastslaget i objektiv lag. Sverige kan blir föregångsland. Vilka partier kommer att motsätta sig denna reform, och av vilken anledning?”


Annonser

Om tidfaktorekonomi

Interested in new economical ideas - to save the world!
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s