10. System och värdebaser (forts.)

Boken utkom 2006:
Forts. på ”Kapitel 2.1 Ordning och reda.

SI-SYSTEMET  (Système international d´Unités) :

(detta är inte den bild som Kalle har använt i boken, den är ännu utförligare, men det är den jag hittade som var fri att använda på nätet/red)

Den som vill tränga djupare in i måttens historia och inre mekanik hänvisas till boken Gamla mått och nya av Rolf Ohlon, Ingenjörsförlaget 1986 eller Sten von Friesen Om mått och män Bra Böcker 1987 samt Måttordboken av Sam Owen Jansson, Nordiska Museets Förlag 1995.

Exempel på naturlagsbundna system är sol- och planetsystemet, som är exakt beräknings- och förutsebart, eftersom det följer exakta lagar och exakt kvantifierade naturkonstanter. Gravitationen som styr planeternas banor vet man hur den fungerar, även om man inte vet exakt vad gravitationen egentligen är. Lagen har följande lydelse (Newton 1687): Attraktionskraften k mellan två kroppar med massorna m1 och m2 och tyngdpunktsavståndet r, är proportionell mot massornas produkt och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet: k=(y·m1·m2)/r upphöjt till 2.

Denna naturlag kallas gravitationslagen eller i vardagslag tyngdlagen.

Matematik är ett system med exakta och oföränderliga regler, förhållanden och fixerade värdekvanta. Inom matematiken har vi t.ex. värdet på basen e i det naturliga logaritmsystemet, ett tal som är 2,7 men egentligen har ett oändligt antal decimaler. Det är ett s.k. irrationellt tal som dyker upp i de mest oväntade sammanhang när man gör beräkningar på nästan vad som helst.

Värdet på pi är som de flesta vet 3,14, fast har egentligen i likhet med talet e ett oändligt antal decimaler. Man har räknat fram 2,16 miljarder decimaler för närvarande. För vardagligt bruk räcker det vanligen med två decimaler. För beräkningar avseende allting i universum, till exempel satelliters banor och sonders färd ut i planetsystemet, använder man fler decimaler. Men det duger inte med något annat värde än det riktiga.

Kemins periodiska system är exakt kvantifierat och följer naturlagar. Magnetismen, elektriciteten och elektronikläran är exakt kvantifierade och naturlagsbundna. Annars skulle inga datorer kunna fungera.

Termodynamiken, som blir alltmer aktuell i miljödebatten, är ett exakt kvantifierat system som styrs av naturlagar. Akustik och optik likaså. Inget av detta har bestämts eller kan påverkas av politiker eller ekonomer. Sådana system kallas objektiva och utgör därmed naturenliga system.

Det betecknande för alla dessa system är att de genom sina exakt kvantifierade konstanter/värdebaser och beständiga lagbundenhet är förutsägbara, beräkningsbara och planeringsbara samt att man uppnår resultat, vilka stämmer såväl med den fysiska verkligheten som med det förväntade resultatet. Dessa egenskaper verifierar systemens vetenskaplighet och definierar systemens lagbundna villkor i överensstämmelse med naturlagar och fixerade konstanter. De flesta system vi använder oss av i vår värld är uppbyggda enligt denna struktur, dock inte de fem ofantligt viktiga samhälls-reglerande systemen: 1) skattesystem, 2) ekonomi, 3) lagstiftning 4) stats-vetenskap och 5) politik.

2.2 Skattesystem, ekonomi,
rättsordning, statsvetenskap och politik

Så det är helt följdriktigt att vi har kris i dag, när de pseudosystem som berör alla mänskliga aktiviteter är helt godtyckliga, opålitliga, bedrägliga och ovetenskapliga. Reglerna ändras dag för dag och basvärdena är variabla. Ekonomin och skattesystemet är alltså inga äkta (objektiva) system och därför inte heller förutsägbara, beräkningsbara eller planeringsbara.

Dagens ekonomi är rent ut sagt ett orättsligt bluffspel, där reglerna ändras under spelets gång, och basvärden, räntor, valutanivåer, priser etc. ändras timme för timme. Lurendrejeriet är som en ”fixad” roulette. Den som kontrollerar rouletten vinner när han vill vinna. Finansvärldens stora makt- och penningägare vinner praktiskt taget alltid. Alla andra förlorar. Detta är själva meningen med den nuvarande ekonomins föregivna systematik, som till och med ger nobelpris för spelteorier. I själva verket är dagens ekonomi en komplex spelteori, som endast de invigda kan dra fördel av.

Själva penningsystemet är i viss mån ett riktigt system (4) (matematik): det går tio tioöringar, fyra tjugofemöringar eller två femtioöringar på en krona o.s.v. Växlingsmässigt är det ett stabilt system inom sig självt. Vi skulle tycka att det vore konstigt om det inte var på det viset. Egentligen styrs detta av matematiken, som kan användas för beräkningar av materians kvantitet och i utsträckt bemärkelse – kvalitet.

(4) Att småmynten inte längre finns i det svenska penningsystemet är ett bevis på penningvärdesförsämringen, vilket visar att penningsystemet saknar värdebas.

Grundämnenas periodiska system är ett exempel på ett äkta naturenligt system. Ett sådant kan man inte ändra, det är en objektiv funktion av materian, dess konstanter och rörelser. Sådana absoluta och objektiva system kan man använda för att korrigera mänskliga brister och fel i iakttagelser.

När vi skall växla pengar mot varor och tjänster och andra valutor är systemet dock inte stabilt. Penningvärdet kontra hyror, livsmedel och förnödenheter varierar oupphörligt och oftast så att allt blir dyrare för varje vecka. Allt blir dyrare under året, men lönen är densamma siffermässigt under avtalsperioden. Penningvärdet urholkas, vilket kallas inflation. Är inte detta egendomligt?

Schemat här nedan visar ovanligt tydligt hur värdebaser fungerar. I texten ovan diagrammet kan du läsa den självklarhet att 1 m alltid är en meter, 1 kg är alltid 1 kg, d.v.s. samma massa hela tiden. Varför behåller då inte en krona sin köpkraft? Detta beror på att man inte tillämpat läran om värdebaser med absolut korrektiv inom samhällsläran, varav juridiken och ekonomin är delar.

”Skattesystemet”, som inte heller är ett objektivt system utan ett svårgenomskådligt rövarspel, samverkar med det ekonomiska bluffspelet. Den person som betalar ränta slipper t.ex. betala skatt. Räntan är avdragsgill även i de fall där personen inte själv betalar räntan, utan låter andra betala för sig. De som betalar är inte ens medvetna om att det är räntebetalningar det handlar om och kan inte heller dra av dem mot sin skatt, trots att lagen är skriven så att räntor till viss del kan dras av mot skatten.

Om vi i stället gör skattebedrägeriet och ekonomin till ett naturlagsanalogt vetenskapligt system, blir förutsättningarna att uppnå rättvisa helt annorlunda. Metoden är att integrera en naturkonstant i skattesystemet och därmed i hela ekonomin, varvid dessa två först nu naturenliga system blir förutsägbara, planeringsbara och beräkningsbara, i likhet med alla andra objektiva fysiska system som bygger på naturlagar och natur- konstanter. På köpet får vi rättvisa; ekonomin flätas samman med rätten och bildar en del av en ny objektiv rättsgrund.

Det låter enkelt, eller hur? Det är också så enkelt att man förbluffas över att ingen kommit på detta tidigare. Anledningen är troligen att man aldrig tidigare lyckats identifiera det verkliga systemfelet – avsaknaden av en värdebas som absolut korrektiv i ekonomin. Denna ovillkorligt absolut oföränderliga värdebas är naturkonstanten för tid. Detta är ett mänskligt känt mått och en värdebas (den cykliska tiden), som består av dygnets 24 timmar, vilket är det enda som är absolut lika för alla människor. Svårare än så är det inte.”

(jag lyckades inte göra bilden perfekt för att avläsa varje rad…om någon kan hjälpa mig så gör gärna det/red)
Annonser

Om tidfaktorekonomi

Interested in new economical ideas - to save the world!
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till 10. System och värdebaser (forts.)

  1. conny öström skriver:

    Där finns en motsvarande tabell som är mer tydlig.
    En krona ifrån 1970 är värd 20 öre 1990, så det verkar vara lika.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s