5. Förbisedda självklarheter?

Boken utkom 2006:
”Finns det något nytt under solen? Jag tvivlar. När man granskar nya upptäckter och uppfinningar kan man i efterhand se att det finns motsvarigheter i verkligheten till nästan allt. Varför tittar vi inte efter vilka förnuftiga lösningar historien, verkligheten och naturen har att erbjuda och lär oss av dessa?

De flesta människor har erfarit att det man inte känner till eller inte har behov av, det uppfattar man inte heller. När man väl uppmärksammat ett ords betydelse, upptäckt ett fenomen eller bara lagt märke till en företeelse, så snubblar man i fortsättningen dagligen på dessa ”nya” upptäckter och begriper inte varför man varit totalt blind och ovetande om dessa nygamla ”självklarheter” hela sitt tidigare liv. Det tidskatteförslag som här introduceras upplevs av många som just en sådan självklarhet.

Trots att detta nya tidskattesystem är en mänsklig skapelse är det så arrangerat, att dess förutsättningar och mekanismer är analoga med naturlagarnas uppbyggnad; adekvata, konsistenta med oföränderliga regler, integrerad värdebas och kausal utvecklingsgång.

Tidskattesystemet är alltså ingen naturlag, men naturlagsanalogt, d.v.s. i tillräcklig omfattning för människans livssystem, approximativt likvärdigt med naturlig kausal utvecklingsgång. Dess konsekvenser och implikationer ingriper därmed i människans alla aktiviteter och styr resultaten till överensstämmelse med naturens ordning.

Vad tidskattesystemet åstadkommer är en återerövring av en del av naturens orsaksbundna sammanhang. Ett sådant system blir genom sin naturlagsbundna struktur livsbefrämjande och stimulerar fred och samverkan: kreativitet, materiell, kulturell, etisk och humanitär utveckling.

Världen är oföränderlig, men världsbilderna växlar
Alla politiska ideologier, trosbekännelser, surrogatreligioner, kulturmönster och samhällsformer har en gemensam brist: de saknar en grundläggande enhetlig världsbild.

Det låter som en truism, men är ett faktum och roten till eviga konflikter. Världen som den är skapad är oföränderlig och kan bara vara som den är. Den är i fysisk bemärkelse densamma genom tiderna, bortsett från att klimatförhållanden får världen att se annorlunda ut vid olika tillfällen, när erosionen gnager litet på planetens ytskikt, jordens inre emellanåt väller ut på ytan av vår värld, plattektoniken flyttar kontinenterna några centimeter om året och återkommande istider styrs av kosmiska lagar.

Men antal och slag av atomer är ständigt desamma, om man bortser från det ringa tillskott som planeten tar emot från nedfallande rymdstoft och de vätemolekyler som vi mister genom att gravitationen icke förmår hålla grundämnet väte kvar. Vår planets storlek är precis lagom stor med en gravitation som är precis avvägd för att våra livsformer skall kunna fortleva (den antropiska principen). Vore den aningen mindre eller större så funnes inget liv på planeten, åtminstone inte av det slag som vi känner i dag.

Vid samma tillfälle och på samma plats är världens skepnad densamma för alla närvarande, liksom de grundläggande behoven för alla människor i stort sett är desamma. Människor liksom allt annat levande har inbyggda individuella värdebaser av biologisk, emotionell och mental karaktär. Hindras vi att leva i enlighet med dessa individuella approximativa värdebaser kompenserar vi med diverse avvikelser. Detta kallas perversion, vilket är latin och betyder vända om något till något annat (av latinets per = om, tillbaka; vertare = vända). En ursprunglig konstruktivitet kan på detta sätt växla till destruktivitet.

I människors individuella föreställningar har dock världen olika gestaltning och åsikterna om människors behov är lika många som det finns individer. I avsaknad av fysiska kunskaper kan tolkningen av verkligheten variera på hur många sätt som helst och alla är övertygade om att den egna bilden av världen är den rätta. På dessa olika föreställningar byggs politiska åskådningar, religioner, samhällsmodeller, statsformer, kulturyttringar, vidskepelser, maktanspråk, ekonomiskt svindleri etc. Inte undra på att tillvaron blir obegriplig, motsägelsefull och riskfylld för många!

Om människor verkligen insåg hur otroligt unik vår planet är och hur viktigt det är att inte rubba den ekologiska jämvikt som naturlagarna byggt upp under årmiljarder, skulle den lika unika som enda varelsen med jagmedvetande och förmåga till abstrakt tänkande inse, att egoism, girighet, konflikter och krig är början till hennes egen undergång som art. Med ekologisk insikt, medmänsklighet och övergripande samverkan kan ”paradiset” återskapas på Jorden.

Samhällsbygge på hälleberget – eller på lösan sand?
Det ovanstående öppnar för insikten att en samhällsmodell måste byggas på företeelser i naturen som är odiskutabla, d.v.s. objektiva på den nivå människan befinner sig.

Naturlagarna fyller kravet på att vara enhetliga för alla människor. Låt oss då konstruera en samhällsmodell på dessa premisser! En sådan modell kan rimligtvis inte missgynna människor i deras basala behov eftersom livet är skapat i samverkan med den fysiska naturen. Naturlagarna är generellt giltiga och gäller lika för alla över hela planeten. Samhällsmodellen blir därmed värdeneutral och objektivt rättvis för alla människor. Utan kunskap om naturens existens, förutsättningar och villkor är konstruktivt liv i längden inte möjligt. Om systemen för samhällets administration byggs på naturens grunder kan ingen få fördelar på andras bekostnad och alla ges samma möjligheter och rättigheter. Osjälvisk samverkan skulle öka resurserna för fortlevande till aldrig tidigare uppnådda nivåer.

Rättsordning och ekonomi är de områden där inga fixerade och objektiva regler gäller i dagens situation, beroende på avsaknad av värdebaser med absoluta korrektiv. En samhällsmodell med dessa brister kan aldrig fungera i längden. Alla naturvetenskapliga system på vår planet och inom vårt mänskliga verksamhetsområde styrs av naturlagar och naturkonstanter (1) och fungerar därför oklanderligt.

Låt oss då i analogi med naturens lagar konstruera en rättsgrund och ett ekonomiskt system som till sin struktur är uppbyggt som naturlagarna. Först då kan vi skapa en samhällsform i överensstämmelse med de villkor naturlagarna ger.

Den nya samhällsbyggande rättsekonomiska idé som här presenteras bygger på långsiktig planering och uthållig strategi – ett beständighetens koncept med naturlagar och naturkonstanter eller ekvivalenter till sådana, som byggelement och värdebaser för ekonomin, rättsordningen och politiken. Ett sådant system kallar jag permalogiskt. Med sådana värdebaser kan vi objektivt skilja mellan destruktiva och konstruktiva handlingar, något som öppnar dörrar till ett samhälle värdigt den märkliga arten Homo sapiens.

Det bästa av allt är att systemet går att pröva experimentellt, om man blir osäker huruvida teorin håller i alla lägen. Resultatet ger svaret”.
————————————————————————

(1) Naturkonstanter är värdebaser med absolut korrektiv. Kilogram, meter, liter, grader Celsius, m.fl.är värdebaser med approximativa korrektiv. Ex: massan ett kilogram har olika tyngd vid ekvatorn och polerna. Vikt och tyngd förväxlas ofta, fast det är två skilda saker, men betecknas i vardagslag med samma sort (kilogram).
Vattens volym varierar med temperaturen. Metermåttet är ursprungligen bestämd som en tiomiljontedel av jordmeridiankvadranten. I modern definition är metern knuten till ljusets hastighet i vacuum. Men ljuset och tiden varierar med gravitation och rörelse. För människans tillvaro är dock avvikelserna så marginella att de saknar betydelse. Dock inte i den avancerade rymdteknik som är möjlig i dag. Begreppet basvärden är dock helt godtyckliga (subjektiva) och varierar efter omständigheterna, till skillnad mot värdebaser som är oföränderliga (objektiva). Basvärden: räntor, skatter, valutakurser etc. ändras oupphörligen. Dylika basvärden är rådande i ekonomin, vilket är anledningen till att man inte kan förutsäga, planera eller beräkna något i den ekonomiska världen.
Annonser

Om tidfaktorekonomi

Interested in new economical ideas - to save the world!
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s