4. Orsak och verkan

Boken utkom 2006:
”Alla händelser i den fysiska tillvaron har bakomliggande orsaker, med reservation för kvantfysiken i mikrokosmos. Orsak föregår alltid verkan, aldrig tvärtom. Att saker och ting måste komma i rätt ordning gäller i lika hög grad för fysiska produktionsprocesser som själva livsprocessen. Detta samband är så intimt integrerat i både vår fysiska och psykiska upplevelsevärld, att minsta störning som regel indikeras omedelbart. Bryts kausalkedjan uppfattas händelsen både mentalt (förvirring) och emotionellt (olust, ångest), eller fysiskt-organiskt (smärta) vilket som regel startar en undersökning för att finna anledningen till brottet.

Man kan följa kausalkedjor både bakåt och framåt. Analys bygger på den bakåtgående undersökningen, från nutid till förfluten tid. Syntes går framåt, från nutid till framtid. I uppfinnande och nyskapande ingår båda linjesträckningarna. En ny uppfinning eller upptäckt tillkommer vanligen så att ett problem föreligger, som måste lösas. Man studerar då problemets karaktär och går bakåt i kausalkedjan för att identifiera hur problemet uppstått. I bästa fall lyckas man finna orsaken, varvid lösningen blir uppenbar genom att man helt enkelt eliminerar felet och sedan låter naturen ha sin gång.

I brist på kunskaper finns risk att orsak och verkan förväxlas eller ges en tolkning motsvarande tidens kunskapsnivå, som fallet var i gamla tider när man till exempel trodde på uralstring, t.ex. att loppor uppstod i urinerad jord, eller att svalorna övervintrade på sjöbottnar, eller att sjukdomar orsakades av demoner och andeväsen som trollkunniga människor framkallade. I dag tror man mer på virus och bakterier. Dagens vidskepelser tar sig uttryck till avsevärd del i tron på politikers auktoritet och den nuvarande ekonomin.

Med den kausala felsökningsmetoden kan man analysera nästan alla problem. Har vi till exempel kris i ekonomin, kan man som närmaste kausallänk konstatera att dagens problem måste vara orsakade av gårdagens politik. Nästa steg blir att analysera om felen är orsakade av felaktiga politiska beslut eller slarviga kalkyler. Med dagens datateknik kan man utesluta räknefel, alltså återstår felaktiga beslut. Dessa kan i sin tur bero på tankefel eller systemfel.

Det ligger närmast till hands att misstänka det politiska beslutsfattandet, eftersom de politiska ideologierna genomgående är subjektiva till sin karaktär, vilket innebär att teorierna inte alltid överensstämmer med verklighetens villkor. Ekonomins uppgift är att fungera som ett system för att underlätta handel, produktion, distribution och konsumtion. Därför måste man också undersöka eventuellt förekommande systemfel. I det aktuella fallet med obegriplig ekonomi, visar det sig att en av de största orsakerna till krisen är ett ekonomiskt systemfel, vilket kan rubriceras som bristen på värdebas med absolut korrektiv för ekonomin.

Värdebas i form av tidfaktorn finns redan i sättet att betala ut lön. Vi får ju lön i rela- tion till hur många timmar vi arbetar. Dock saknas värdebasen tidfaktorn i skattesystemet, vilket följaktligen är orsak till de ekonomiska problem hela världen drabbats av. Felet ynglar av sig i tusentals kausala led och är yttersta orsaken till arbetslöshet, svält, sjukdomar, krig etc. Politikerna brister dock i förmåga att utröna orsakerna till alla misslyckanden i politiken, vilka är oräkneliga. Att de dessutom tror att de skall kunna kontrollera ett naturstridigt systemfel i ekonomin med felaktiga beslut är inget annat än hybris.

Den obesvarade frågan är om de förstår systemfelets art och trots detta framhärdar i att inte rätta till felet, därför att felet tillåter ett fåtal maktmänniskor att hålla världen i ett för dem pågående lukrativt slaveri”.

Annonser

Om tidfaktorekonomi

Interested in new economical ideas - to save the world!
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s