3. Introduktion till paradigmskifte

BOKEN utkom 2006:
”När jag påbörjade detta projekt hade jag uppfattningen att vad och hur jag tänkte, var vad alla skulle förstå. Här beskriven teori och ändring av skattesystemet skulle kunna accepteras och genomföras på 14 dagar, trodde jag. Detta är nu mer än 30 år sedan. Det massiva motstånd jag mötte från alla politiska partier blev en konfrontation med verkligheten, som successivt fått mig på andra tankar. Den objektiva verkligheten är minst av allt allmängods. Allmänbildning inom naturvetenskaperna är inte så utbredd att man kan förutsätta förståelse för nytänkande, speciellt inte inom ekonomi och politik. De flesta är tvärtom starkt bundna till existerande ideologier och föreställningen att inget nytt kan finnas utanför gränserna för höger och vänster, vilket dominerar det politiska tänkandet.

Att nuvarande ideologier mera bygger på sär- och gruppintressen än samhällets välfärd, har de flesta inte klart för sig eller är helt omedvetna om. Den psykomanipulativa politiska indoktrineringen har fångat de flesta väljare, även politikerna själva, vilka knappast kan tänka sig att något nytt kan existera. Den klassiska politiken är dessutom starkt bunden till historiska företeelser, som t.ex. machiavellisk maktpolitik. I dag är ideologierna överspelade, men som gengångare överlever dagens partier, med hjälp av partistöd.

Partiernas ekonomi
Parti                              Riksorganisationens                                Andel offentlig                                                      inkomster 2002 (miljoner kr)                           stöd (procent)
Vänsterpartiet                             38                                                         75
Socialdemokraterna                  150                                                         36
Miljöpartiet                                  36                                                         68
Centerpartiet                                32                                                         65
Kristdemokraterna                      48                                                         82
Folkpartiet                                    44                                                          74
Moderaterna                                138                                                         51
Källa: Expressen

Demokrati i sin egentliga betydelse kräver att alla medborgare skall vara delaktiga i de politiska besluten. Men insikten om att så inte är fallet breder ut sig alltmer, vilket bl.a. yttrar sig som politikerförakt. Många vill ha något annat än rådande politik, men känner inte till något alternativ. Inom landet finns minst tvåtusen oppositionella mikropartier som vill ha ändringar till stånd, många av dem med bara en medlem, nämligen stiftaren själv. Frågan är också om dessa partirudiment har några fungerande program, annat än missnöje och rent önsketänkande. Svårigheterna att engagera medmänniskor bekräftar också väljarnas oförmåga till alternativtänkande. Alltför många människor är ”medlöpare” – lydare, vilka kräver auktoritativa ledare. Kanske håller det på att ändras.

Partierna som kallar sig demokratiska är i själva verket parlamentariska, d.v.s. representativa. Men representativa för vad? Uteslutande för sina egna förslag, för makt och privilegier! Naturligtvis finns andra förslag än de som de politiska partierna klämmer fram i sina egna intressen. Om alla partier bevakar egna intressen, kan alla deras divergerande förslag inte vara den rätta lösningen. Så länge subjektiva intressen hävdas kommer striden om makten att bestå utan utveckling av politiken.

Vilket parti lyssnar på folket?
Svar: Inget parti alls! Majoriteten av väljarna röstar på partiernas auktoritativa förslag, utan ifrågasättande och definitivt utan kausal konsekvensanalys. Demokrati förutsätter att väljarna har möjlighet och förmåga att sätta sig in i samhällsproblemen, så att deras röst kommer det optimala förslaget tillgodo, oavsett om detta kommer från partier eller från enskilda individer. Förslag som är bra för samhället men drabbar ett eller flera partiers maktpositioner motarbetas med all kraft. Ändå anser sig dessa partier vara demokratiska.

Dagens partiväsende saknar förmåga att lösa de problem de själva framkallat, varför mer av deras politik med nödvändighet förvärrar problemen istället för att lösa dem, oavsett var på höger/vänsterskalan de befinner sig. Man trampar vatten och lyfter sina löner, arvoden, privilegier och fallskärmar etc. år ut och år in. Partierna har blivit mumifierade försörjningsinrättningar.

Det bästa vore naturligtvis att skapa ett samhällssystem som bygger på naturens villkor, frigjorda från egenintressen. Naturens ordning gynnar liv och överlevande på rent objektiva grunder, vilka inte heller kan ifrågasättas. Det förslag som presenteras i denna skrift är ett med naturen analogt system grundat i en värdebas med absolut korrektiv, nämligen tidfaktorn.

En enda orsak kan igångsätta oändliga kausalkedjor. Nu rådande hypotes om Big Bang måste ändå ha en orsak, kanske bara en slump i den kvantfysiska mikrovärlden, men följderna blev hela universum, långt bortom vårt vetandes möjliga gränser.

Det område som denna bok behandlar är ett obetydligt område jämfört med universum, men det är av största betydelse för den pyttelilla planeten Jorden, med dess invånare. Kausaliteten är ovillkorlig för makrokosmos såväl som människodimensionen mellan makro- och mikrokosmos. Vi människor borde vara oändligt tacksamma för den möjlighet till liv och medvetande som universums lagar förunnat oss. Men i stället gör vi allt för att utplåna oss själva och planetens möjligheter att hysa liv.

Vi skulle ha kunnat synliggöra vår skimrande blå-vit-gröna planet som det ”paradis” den egentligen hade kunnat bli, om det inte hade kommit grus i utvecklingsmaskineriet p.g.a. människors egoism”.

Annonser

Om tidfaktorekonomi

Interested in new economical ideas - to save the world!
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s