Månadsarkiv: mars 2011

16. Om dagens orättsliga fastighetstaxering och fastighetsskatt (forts. kapitel 5)

Boken utkom 2006 ”Kapitel 5.3 Ett skattesystem med privilegier för ett fåtal Dagens s.k. skattesystem innebar för några år sedan att den som betalade ränta hade möjlighet att göra skatteavdrag för samma belopp. Betalade man inte ränta, så tog skatten … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

15. Om dagens orättsliga fastighetstaxering och fastighetsskatt

Boken utkom 2006 ”Kapitel 5: Fastighetsskatten I den nuvarande politiska ekonomin kan politiker godtyckligt ”bötesbelägga” vilka företeelser de vill med skatter: olja, elektricitet, koldioxid, sjö- och havsutsikt m.m. Statspolitikerna ruvar på en skattesvamp med enorm uppsugningsförmåga, som de nyttjar samvetslöst, … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

14. Vad är tidskatt (forts kapitel 4)

Boken utkom 2006 ”Kapitel 4.6 Förenklad deklaration Det tidskattesystem som här förespråkas är självreglerande till mer än 95 procent. Det enda som behövs som deklaration i samband med det nya skattesystemet inskränker sig till att uppge timpenningen, som individuell och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

13. Vad är tidskatt (forts kapitel 4)

Boken utkom 2006 Kapitel 4.4 Det naturlagsgrundade systemet Begreppet system används i olika sammansättningar på många oegentliga sätt. Vad ett system är, har de flesta inte klart för sig. Man talar i dag om samhällssystem, skattesystem, ekonomiska system m.m., vilket … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

12. Vad är tidskatt?

Boken utkom 2006: ”Kapitel 4.1 Objektiva system Om vi betalar skatt efter samma princip som vi får lön, d.v.s. ett visst antal skattetimmar gånger vår timlön – lika många timmar för alla, har vi infört tidsberäknad skatt och därmed lagt grunden … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

11. Värdebaser i ekonomin

Boken utkom 2006: ”Kapitel 3.1 Systemfel och värdebaser. Den här föreliggande teorin har uppdagat ett många tusen år gammalt systemfel i ekonomin, som försatt hela mänskligheten i vanmakt och handlingsförlamning, orsakat fattigdom, svält och ytterst krig, utan att man insett … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

10. System och värdebaser (forts.)

Boken utkom 2006: Forts. på ”Kapitel 2.1 Ordning och reda. SI-SYSTEMET  (Système international d´Unités) : (detta är inte den bild som Kalle har använt i boken, den är ännu utförligare, men det är den jag hittade som var fri att använda … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

9. System och värdebaser

Boken utkom 2006: ”Kapitel 2.1. Ordning och reda. Begreppet objektivt system definieras som en funktion bestående av fasta regler och en eller flera exakt kvantifierade och oföränderliga värdebaser. Naturkonstanter är objektiva och universella, medan värdebaser är skapade av människor, men … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

8. Naturlagarnas betydelse för välfärd och uthållig samhällspolitik

Boken utkom 2006: ”Kapitel 1.1 Naturlagars betydelse Många ställer sig frågan hur naturlagar kan ligga till grund för den nya ekonomi som här förfäktas. Många har inte klart för sig vad naturlagar är och känner knappt till den mest kända – … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

7. En ljusnande framtid

Boken utkom 2006: ”Trots den mängd elände som jag ansett det nödvändigt att framhålla är jag övertygad om att Sverige går mot lysande framgångar när nya teorier slår rot i vårt land. Omvälvningar har inträffat tidigare i historien, framför allt … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar